Křenová 438/7, Praha+420 603 508 871

BIG DATA EXPO China

Světový veletrh IT v Číně se blíží !
26 - 29. Května 2019

My tam budeme !

Chcete se přidat ?

Máte zajímavé řešení
nebo aplikace ?

 

Nabídněte to celému světu !
Zavolejte: +420 603 508 871
 

O nás

  Firma Frons s.r.o. se zabývá poradenstvím a pomocí v oblasti IT.

  Tvoříme most mezi vlastníky firem, provozovateli ecommerce řešení
  a výrobci nebo dodavateli ecommerce řešení v  IT.


  Zprostředkováváme  komunikaci mezi  IT specialisty (programátory, konstruktéry)
  a běžnou podnikatelskou veřejností nebo běžnými uživateli.
  Zajišťujeme výběrová řízení pro firmy a vlastníky, kteří nejsou odborníci v IT.

  Implementujeme systémy v ecommerce společně s logistickými a účetními systémy.
  Vytváříme příznivé klima u našich zákazníků v IT oblastech, tak aby běžní uživatelé
  a zaměstnanci mohli efektivně pracovat, neztráceli čas a nepodléhali panice.
  Vlastníkům firem přinášíme inovace počítačových procesů, a take zrychlení a zpřesnění pracovních
  procesů.

  Zastřešujeme ověřené dodavatele pro ecommerce řešení, logistiku a analytiku.
  Zejména práce s daty je v současné době stejně důležitá jako samotná produkce a výroba.
  Protože bez dokonalé a rychlé analýzy většiny procesů, společnosti nejsou schopny odolat dnešnímu
  konkurenčnímu trhu.

  ×
  Access Type: front
  Page [17]
  Module: /srv/www/frons.cz/www/front/page.php
  Language: cz
  Identity: NULL

  URL Params Empty array
  Blocks List [7]
  Installed Packages Empty array
  Configuration Params [171]
  Constants List [23]
  Initialized Classes List [5]

  $_POST Empty array
  $_FILES Empty array
  $_GET Empty array

  PHP version: 7.2.34
  $_SERVER [72]
  $_SESSION [2]
  $_COOKIE Empty array
  Info [about]
  ×
  Hooks loaded, but weren't executed [2]

  Hooks List

  1phpphpFrontCurrencyChanged
  2phpphpCoreUrlRewrite
  3phpinit
  4phpphpCoreBeforeAuth
  5phpphpCoreBeforePageDefine
  6phpphpCoreDefineAfterGetPages
  7php
  (1) phpSmartyAfterFuncInit [1]
  8phpphpSmartyAfterMediaInit
  9php
  (1) bootstrap [1]
  10phpphpCoreSmartyAfterBlockGenerated
  11phpphpCoreCodeBeforeStart
  12phpphpCoreCodeAfterAll
  13phpphpCoreBeforeJsCache
  14php
  (1) phpCoreBeforePageDisplay [1]
  15phpphpCoreDisplayBeforeShowBody
  16smartysmartyFrontBeforeHeadSection
  17smarty
  (2) smartyFrontAfterHeadSection [1]
  18smartysmartyFrontBeforeBreadcrumb
  19smartysmartyFrontBeforeNotifications
  20smartysmartyFrontBeforeMainContent
  21smartysmartyFrontAfterMainContent
  22smartysmartyFrontBeforeFooterLinks
  23smartysmartyFrontAfterFooterLinks
  24smarty
  (1) smartyFrontFinalize [1]
  25phpfinalize
  Hooks [8/25]
  ×
  #TimeQuery
  1.0.31 ms
  SET NAMES 'utf8mb4'
  2.0.27 ms
  SET sql_mode = ''
  3.8 ms
  SELECT `code`, `id`, `title`, `locale`, `date_format`, `time_format`, `direction ...
  4.23.57 ms
  SELECT `name` `key`, `value`, `type`, `options` FROM `sbr421_config` WHERE name ...
  5.0.39 ms
  SET time_zone = '+2:00'
  6.32.14 ms
  SELECT `key`, `value` FROM `sbr421_language` WHERE `code` = 'cz' AND `category` ...
  7.7.67 ms
  SELECT `name`, `code`, `type`, `module`, `filename`, `pages` FROM `sbr421_hooks` ...
  8.8.96 ms
  SELECT cc.name `key`, cc.value, cc.type, c.type config_type, c.options conf ...
  9.19.53 ms
  SELECT p.`id`, p.`name`, p.`alias`, p.`action`, p.`module`, p.`filename`, p.`par ...
  10.0.49 ms
  SELECT `name`, `url`, `title` FROM `sbr421_modules` WHERE `type` = 'package' AN ...
  11.1.03 ms
  SELECT `block_id`, `slider` 
     FROM `sbr421_banners_block_options`
  12.0.28 ms
  SELECT `block_id`, `amount_displayed` FROM `sbr421_banners_block_options`
  13.18.85 ms
  SELECT * FROM `sbr421_banners` WHERE `status` = 'active'
  14.0.46 ms
  SELECT `name`, `alias` 
     FROM `sbr421_pages`
  15.0.83 ms
  SELECT `name`, `menu`, `movable` 
     FROM `sbr421_positions`
  16.10.27 ms
  SELECT `object` `name`, `access` FROM `sbr421_objects_pages` WHERE (`object_type ...
  17.20.9 ms
  SELECT * FROM `sbr421_blocks` WHERE `status` = 'active' AND `module` IN ('', 'k ...
  18.28.16 ms
  SELECT `object` FROM `sbr421_objects_pages` WHERE `object_type` = 'blocks' && ` ...
  19.33.37 ms
  SELECT * 
     FROM `sbr421_acl_objects`
  20.31.47 ms
  SELECT * FROM `sbr421_acl_privileges` WHERE (`type` = 'user' AND `type_id` = '0 ...
  21.0.58 ms
  SELECT `alias`, `custom_url`, `name` FROM `sbr421_pages` WHERE `status` = 'acti ...
  22.0.51 ms
  SELECT `name`, `parent` 
     FROM `sbr421_pages`
  23.0.5 ms
  SELECT * FROM `sbr421_pages` WHERE `name` = 'about' AND `status` = 'active' AND ...
  24.0.61 ms
  SELECT `value` FROM `sbr421_language` WHERE `category` = 'page' AND `key` = 'pa ...
  25.5.34 ms
  SELECT COUNT(*) FROM `sbr421_online` WHERE `session_id` = '0327e40f5896baf6e170 ...
  26.0.54 ms
  INSERT INTO `sbr421_online` SET `status` = 'active', `page` = 'https://frons.cz/ ...
  27.19.75 ms
  SELECT * FROM `sbr421_slider` WHERE `status` = 'active' ORDER BY `order`
  28.12.43 ms
  SELECT * FROM `sbr421_slider_block_options` WHERE 1 = 1
  29.1.07 ms
  SELECT * FROM `sbr421_currencies` WHERE `default` = 1 LIMIT 0, 1
  30.0.47 ms
  SELECT `code`, `id`, `title`, `locale`, `date_format`, `time_format`, `direction ...
  Sql [Queries: 30]
  ×
  Real time render: 0.37362
  Math time render: 0.37256
  Memory usage: 6.00Mb(6 291 456b)
  2. class - Loading class iaDb
  Rendering time: 5.88 ms (0.00588 s)
  Memory usage: 2.00Mb (2 097 152)
  3. class - Loading class iaSanitize
  Rendering time: 6.64 ms (0.01252 s)
  Memory usage: 2.00Mb (2 097 152)
  4. class - Loading class iaValidate
  Rendering time: 0.38 ms (0.0129 s)
  Memory usage: 2.00Mb (2 097 152)
  5. class - Loading class iaLanguage
  Rendering time: 0.27 ms (0.01317 s)
  Memory usage: 2.00Mb (2 097 152)
  6. class - Loading class iaUsers
  Rendering time: 8.56 ms (0.02173 s)
  Memory usage: 2.00Mb (2 097 152)
  7. class - Loading class iaView
  Rendering time: 2.05 ms (0.02378 s)
  Memory usage: 2.00Mb (2 097 152)
  8. class - Loading class iaCache
  Rendering time: 2.7 ms (0.02648 s)
  Memory usage: 2.00Mb (2 097 152)
  9. core - Basic Classes Initialized
  Rendering time: 0.61 ms (0.02709 s)
  Memory usage: 2.00Mb (2 097 152)
  11. config - Cached Configuration Loaded
  Rendering time: 24.72 ms (0.05181 s)
  Memory usage: 2.00Mb (2 097 152)
  12. core - Configuration Loaded
  Rendering time: 0.57 ms (0.05238 s)
  Memory usage: 2.00Mb (2 097 152)
  14. core - Hooks Loaded
  Rendering time: 41.84 ms (0.09422 s)
  Memory usage: 2.00Mb (2 097 152)
  15. class - Loading class iaUtil
  Rendering time: 29.38 ms (0.1236 s)
  Memory usage: 2.00Mb (2 097 152)
  16. class - Loading class iaSmarty
  Rendering time: 1.09 ms (0.12469 s)
  Memory usage: 2.00Mb (2 097 152)
  17. main - beforeSmartyFuncInit
  memory up: 50%
  Rendering time: 13.95 ms (0.13864 s)
  Memory usage: 4.00Mb (4 194 304)
  19. class - Loading class iaBanner
  Rendering time: 0.38 ms (0.13902 s)
  Memory usage: 4.00Mb (4 194 304)
  20. main - afterSmartyFuncInit
  Rendering time: 20.6 ms (0.15962 s)
  Memory usage: 4.00Mb (4 194 304)
  21. hook - bootstrap
  Rendering time: 0.14 ms (0.15976 s)
  Memory usage: 4.00Mb (4 194 304)
  22. class - Loading class iaBreadcrumb
  Rendering time: 0.36 ms (0.16012 s)
  Memory usage: 4.00Mb (4 194 304)
  23. class - Loading class iaPage
  Rendering time: 0.42 ms (0.16054 s)
  Memory usage: 4.00Mb (4 194 304)
  24. class - Loading class iaAcl
  Rendering time: 61.4 ms (0.22194 s)
  Memory usage: 4.00Mb (4 194 304)
  25. hook - phpCoreBeforePageDisplay
  Rendering time: 78.5 ms (0.30044 s)
  Memory usage: 4.00Mb (4 194 304)
  26. class - Loading class iaSlider
  Rendering time: 0.3 ms (0.30074 s)
  Memory usage: 4.00Mb (4 194 304)
  27. smarty - smartyFrontBeforeHeadSection
  Rendering time: 37.55 ms (0.33829 s)
  Memory usage: 4.00Mb (4 194 304)
  28. smarty - smartyFrontAfterHeadSection
  Rendering time: 1.89 ms (0.34018 s)
  Memory usage: 4.00Mb (4 194 304)
  29. smarty - smartyFrontBeforeBreadcrumb
  memory up: 34%
  Rendering time: 29.29 ms (0.36947 s)
  Memory usage: 6.00Mb (6 291 456)
  30. smarty - smartyFrontBeforeNotifications
  Rendering time: 1.8 ms (0.37127 s)
  Memory usage: 6.00Mb (6 291 456)
  31. smarty - smartyFrontBeforeMainContent
  Rendering time: 0.45 ms (0.37172 s)
  Memory usage: 6.00Mb (6 291 456)
  33. smarty - smartyFrontBeforeFooterLinks
  Rendering time: 0.65 ms (0.37237 s)
  Memory usage: 6.00Mb (6 291 456)
  34. smarty - smartyFrontAfterFooterLinks
  Rendering time: 0.19 ms (0.37256 s)
  Memory usage: 6.00Mb (6 291 456)
  Timer [Time: 0.37362] [Mem.: 6.00Mb]